Trung tâm không gian văn phòng tại Henderson

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

170 South Green Valley Parkway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

871 Coronado Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

2850 West Horizon Ridge Parkway


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

6671 South Las Vegas Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

3960 Howard Hughes Parkway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

3753 Howard Hughes Parkway Paradise


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

400 South 4th Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

2300 West Sahara Avenue


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

7455 Arroyo Crossing Spring Valley


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

500 North Rainbow Boulevard


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

9205 West Russell Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

7251 West Lake Mead Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

410 South Rampart


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

1180 North Town Center Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henderson

1980 Festival Plaza Drive Summerlin South


Văn Phòng từ $14.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Henderson.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195