Trung tâm không gian văn phòng tại Basking Ridge

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $19.40 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

2001 Route 46


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $9.40 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

317 George Street


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

28 Valley Road


Văn Phòng từ $17.50 - $24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

One Gateway Center


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

70 Church Street


Văn Phòng từ $8.50 - $10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

Princeton Forrestal Village


Văn Phòng từ $10.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

35 Bay Street


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $16.70 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

Park 80 West


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

221 River Street


Văn Phòng từ $21.90 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

80 Broad Street


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

165 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

14 Wall Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

140 Broadway


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

100 Church Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

77 Water Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $46.10 - $63.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $37.40 - $51.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.10 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $26.70 - $36.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

127 W 30th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

1250 Broadway


Văn Phòng từ $28.10 - $38.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

1501 Broadway


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $26.00 - $35.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

1740 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.90 - $28.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

230 Park Ave


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $26.00 - $35.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

The Falchi Building


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

One International Blvd.


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

100 Horizon Center Blvd.


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $16.00 - $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $9.60 - $13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

Silver Lake Executive Campus, 41 University Drive


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

73 Market Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

196 West Ashland Street


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $16.80 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basking Ridge

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Basking Ridge.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280