Trung tâm không gian văn phòng tại Bedminster

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

70 Church Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

100 Overlook Center


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

100 Horizon Center Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

41 University Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

196 West Ashland Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

112 West 34th Street 18th floor


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1177 6th Avenue Tower, 5th Floor


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

600 3rd Avenue 2nd floor


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

109 S. 5th St


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

3477 Corporate Parkway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bedminster

500 Office Center Drive


Văn Phòng từ $10.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bedminster.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195