Trung tâm không gian văn phòng tại Bridgewater

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

317 George Street


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

70 Church Street


Văn Phòng từ $11.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $10.00 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

Princeton Forrestal Village


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $23.60 - $32.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

2001 Route 46


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

One Gateway Center


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

28 Valley Road


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

100 Horizon Center Blvd.


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

35 Bay Street


Văn Phòng từ $26.70 - $36.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

Silver Lake Executive Campus, 41 University Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

221 River Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

80 Broad Street


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

14 Wall Street


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

165 Broadway


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

140 Broadway


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

77 Water Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

100 Church Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.60 - $43.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $22.30 - $30.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $43.60 - $60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

175 Pearl Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $26.90 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $32.50 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $34.70 - $47.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

Park 80 West


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

1250 Broadway


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

196 West Ashland Street


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $26.60 - $36.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

1501 Broadway


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $40.20 - $55.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.10 - $28.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

1740 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $27.50 - $37.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

230 Park Ave


Văn Phòng từ $33.80 - $46.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.70 - $38.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

415 Madison Avenue


Văn Phòng từ $22.90 - $31.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $30.60 - $38.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $27.70 - $38.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

21st Floor


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.40 - $29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $24.10 - $33.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

One International Blvd.


Văn Phòng từ $9.80 - $13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

3477 Corporate Parkway


Văn Phòng từ $16.20 - $20.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

500 Office Center Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

610 Old York Road


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgewater

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bridgewater.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280