Trung tâm không gian văn phòng tại Fort Lee

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1740 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.90 - $28.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $16.70 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1501 Broadway


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $26.00 - $35.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

230 Park Ave


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $37.40 - $51.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $26.00 - $35.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1250 Broadway


Văn Phòng từ $28.10 - $38.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

127 W 30th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.10 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

The Falchi Building


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $46.10 - $63.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

Park 80 West


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

221 River Street


Văn Phòng từ $21.90 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $26.70 - $36.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 Church Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

73 Market Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

165 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

140 Broadway


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

14 Wall Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

77 Water Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

80 Broad Street


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $16.80 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

One Gateway Center


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

28 Valley Road


Văn Phòng từ $17.50 - $24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

35 Bay Street


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

50 Main Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $9.40 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $16.00 - $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

One International Blvd.


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $19.40 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

2001 Route 46


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.60 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

68 South Service Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

317 George Street


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $15.30 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

15 River Road


Văn Phòng từ $13.80 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

83 Wooster Heights Rd


Văn Phòng từ $10.10 - $12.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Fort Lee.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280