Trung tâm không gian văn phòng tại Fort Lee

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1177 6th Avenue Tower, 5th Floor


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

600 3rd Avenue 2nd floor


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

112 West 34th Street 18th floor


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

109 S. 5th St


Văn Phòng từ $18.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

175 Pearl Street, Dumbo, 1st, 2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

173 Huguenot Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

300 Cadman Plaza West 12th Floor


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

520 White Plains Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

15 River Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fort Lee

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Fort Lee.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195