Trung tâm không gian văn phòng tại Freehold

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

100 Horizon Center Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

41 University Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

70 Church Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

221 River Street


Văn Phòng từ $19.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

309 Fellowship Road, East Gate Center


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

923 Haddonfield Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

610 Old York Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Freehold

196 West Ashland Street


Văn Phòng từ $9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Freehold.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195