Trung tâm không gian văn phòng tại Hackensack

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

Park 80 West


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

1740 Broadway


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

21st Floor


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

1501 Broadway


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

415 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

230 Park Ave


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $42.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

132 West 31st Street


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

1250 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $43.60 - $60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

221 River Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

28 Valley Road


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $34.60 - $47.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

100 Church Street


Văn Phòng từ $22.10 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

One Gateway Center


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

165 Broadway


Văn Phòng từ $22.10 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

140 Broadway


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

14 Wall Street


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

80 Broad Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

77 Water Street


Văn Phòng từ $22.10 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $16.80 - $21.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $23.70 - $32.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

One International Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

35 Bay Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

50 Main Street


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

2001 Route 46


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.70 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

68 South Service Road


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

317 George Street


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $13.50 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

15 River Road


Văn Phòng từ $19.90 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

8 Wright Street


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hackensack

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hackensack.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280