Trung tâm không gian văn phòng tại Hoboken

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

221 River Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $43.60 - $60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

132 West 31st Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

1250 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $34.60 - $47.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

100 Church Street


Văn Phòng từ $22.10 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

1501 Broadway


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

165 Broadway


Văn Phòng từ $22.10 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

140 Broadway


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

14 Wall Street


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

80 Broad Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

1740 Broadway


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

77 Water Street


Văn Phòng từ $22.10 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

230 Park Ave


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

415 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $42.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

21st Floor


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

One Gateway Center


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

35 Bay Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $23.70 - $32.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

28 Valley Road


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

Park 80 West


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $16.80 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

2001 Route 46


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

50 Main Street


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

One International Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.70 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

317 George Street


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

68 South Service Road


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $13.50 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

Princeton Forrestal Village


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

15 River Road


Văn Phòng từ $19.90 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hoboken

8 Wright Street


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hoboken.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280