Trung tâm không gian văn phòng tại Iselin

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

317 George Street


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $23.60 - $32.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

One Gateway Center


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

35 Bay Street


Văn Phòng từ $26.70 - $36.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $10.00 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

28 Valley Road


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

80 Broad Street


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

14 Wall Street


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

77 Water Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

165 Broadway


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

140 Broadway


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

100 Church Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

221 River Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $22.30 - $30.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.60 - $43.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

175 Pearl Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $43.60 - $60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $26.90 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

2001 Route 46


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $34.70 - $47.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $32.50 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

1250 Broadway


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $26.60 - $36.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

Princeton Forrestal Village


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

1501 Broadway


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.10 - $28.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $40.20 - $55.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $27.50 - $37.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

230 Park Ave


Văn Phòng từ $33.80 - $46.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.70 - $38.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

415 Madison Avenue


Văn Phòng từ $22.90 - $31.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $30.60 - $38.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

1740 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $27.70 - $38.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

21st Floor


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.40 - $29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

Park 80 West


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $24.10 - $33.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

70 Church Street


Văn Phòng từ $11.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

100 Horizon Center Blvd.


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $18.90 - $25.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

175 Huguenot Street


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

One International Blvd.


Văn Phòng từ $9.80 - $13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

Silver Lake Executive Campus, 41 University Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Iselin

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Iselin.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280