Trung tâm không gian văn phòng tại Jersey City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

14 Wall Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1250 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1740 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

28 Valley Road


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

Park 80 West


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

2001 Route 46


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

317 George Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

3600 Route 66


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Jersey City

70 Church Street


Văn Phòng từ $7.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Jersey City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195