Trung tâm không gian văn phòng tại Mahwah

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

One International Blvd.


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

Park 80 West


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

73 Market Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

28 Valley Road


Văn Phòng từ $17.50 - $24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

50 Main Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $16.70 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $9.40 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

2001 Route 46


Văn Phòng từ $11.50 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $16.80 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

1740 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.90 - $28.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

1501 Broadway


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $37.40 - $51.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

One Gateway Center


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $22.90 - $31.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

230 Park Ave


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

132 West 31st Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

1250 Broadway


Văn Phòng từ $28.10 - $38.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

221 River Street


Văn Phòng từ $21.90 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $46.10 - $63.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.10 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $26.70 - $36.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

The Falchi Building


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $20.40 - $28.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

100 Church Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

165 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

140 Broadway


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

14 Wall Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

80 Broad Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

77 Water Street


Văn Phòng từ $19.00 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

35 Bay Street


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $10.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

15 River Road


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.60 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $13.60 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

83 Wooster Heights Rd


Văn Phòng từ $10.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

8 Wright Street


Văn Phòng từ $19.70 - $27.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

68 South Service Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mahwah

317 George Street


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Mahwah.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280