Trung tâm không gian văn phòng tại Neptune

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

3600 Route 66


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

317 George Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

100 Horizon Center Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

14 Wall Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1250 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1740 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

28 Valley Road


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Neptune

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Neptune.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195