Trung tâm không gian văn phòng tại New Brunswick

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

317 George Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

70 Church Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

100 Horizon Center Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

28 Valley Road


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

3600 Route 66


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

80 Broad Street


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

100 Church Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

221 River Street


Văn Phòng từ $19.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $34.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

41 University Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $27.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1250 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1501 Broadway


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1740 Broadway


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

Park 80 West


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

196 West Ashland Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

610 Old York Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Brunswick

500 Office Center Drive


Văn Phòng từ $10.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại New Brunswick.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195