Trung tâm không gian văn phòng tại Newark

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

221 River Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

109 S. 5th St


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

70 Church Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

100 Horizon Center Boulevard


Văn Phòng từ $11.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newark.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195