Trung tâm không gian văn phòng tại Paramus

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

Park 80 West


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

28 Valley Road


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1250 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

14 Wall Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

2001 Route 46


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

317 George Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

15 River Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

8 Wright Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paramus

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Paramus.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195