Trung tâm không gian văn phòng tại Parsippany

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

112 West 34th Street 18th floor


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1177 6th Avenue Tower, 5th Floor


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

600 3rd Avenue 2nd floor


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

109 S. 5th St


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

520 White Plains Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

173 Huguenot Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

70 Church Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

100 Overlook Center


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Parsippany

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Parsippany.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195