Trung tâm không gian văn phòng tại Princeton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

100 Horizon Center Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

70 Church Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

41 University Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

196 West Ashland Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

610 Old York Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

500 Office Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

3600 Route 66


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

309 Fellowship Road, East Gate Center


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

325 Sentry Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

923 Haddonfield Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

150 Monument Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

325-41 Chestnut Street Old City


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

100 North 18th Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

100 South Juniper


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

1500 Market Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

1650 Market Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

1626 Locust Street


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

2929 Arch Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

200 Barr Harbor Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

3477 Corporate Parkway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

201 King of Prussia Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

140 Broadway Lower


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

300 Cadman Plaza West 12th Floor


Văn Phòng từ $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

221 River Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

175 Pearl Street Dumbo, 1st, 2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

630 Freedom Business Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

109 S. 5th St


Văn Phòng từ $17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

112 West 34th Street 18th floor


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Princeton

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Princeton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195