Trung tâm không gian văn phòng tại Roseland

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $9.40 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

28 Valley Road


Văn Phòng từ $17.50 - $24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $19.40 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

2001 Route 46


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

One Gateway Center


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $16.70 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

Park 80 West


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

221 River Street


Văn Phòng từ $21.90 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $46.10 - $63.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $37.40 - $51.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.10 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

127 W 30th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $31.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

100 Church Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

1501 Broadway


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

165 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

140 Broadway


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

14 Wall Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

1740 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

1250 Broadway


Văn Phòng từ $28.10 - $38.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

80 Broad Street


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.90 - $28.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

35 Bay Street


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

77 Water Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $26.70 - $36.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $26.00 - $35.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

230 Park Ave


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $26.00 - $35.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

The Falchi Building


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

One International Blvd.


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $16.00 - $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

317 George Street


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

73 Market Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $16.80 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

50 Main Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

Princeton Forrestal Village


Văn Phòng từ $10.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

70 Church Street


Văn Phòng từ $8.50 - $10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.60 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roseland

68 South Service Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Roseland.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280