Trung tâm không gian văn phòng tại Saddle Brook

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

Park 80 West


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

28 Valley Road


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

1740 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $27.70 - $38.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $32.50 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

1501 Broadway


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

21st Floor


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

221 River Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

415 Madison Avenue


Văn Phòng từ $22.90 - $31.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $40.20 - $55.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.70 - $38.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

230 Park Ave


Văn Phòng từ $33.80 - $46.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

One Gateway Center


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $43.60 - $60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

1250 Broadway


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $30.60 - $38.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $27.50 - $37.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $26.60 - $36.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $26.90 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.10 - $28.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $34.70 - $47.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.60 - $43.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

100 Church Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.40 - $29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

One International Blvd.


Văn Phòng từ $9.80 - $13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

165 Broadway


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

140 Broadway


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

14 Wall Street


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

80 Broad Street


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

77 Water Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

175 Pearl Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $22.30 - $30.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

175 Huguenot Street


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

2001 Route 46


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $23.60 - $32.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

35 Bay Street


Văn Phòng từ $26.70 - $36.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $24.10 - $33.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $10.00 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $18.90 - $25.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

317 George Street


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

68 South Service Road


Văn Phòng từ $18.90 - $25.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

15 River Road


Văn Phòng từ $19.90 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

8 Wright Street


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saddle Brook

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Saddle Brook.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280