Trung tâm không gian văn phòng tại Bohemia

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $8.70 - $11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

68 South Service Road


Văn Phòng từ $18.90 - $25.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

1000 Lafayette Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

8 Wright Street


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $18.90 - $25.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

15 River Road


Văn Phòng từ $19.90 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

One Reservoir Corporate Centre


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

175 Huguenot Street


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $24.10 - $33.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

157 Church Street


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.40 - $29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $30.60 - $38.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

21st Floor


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bohemia

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bohemia.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280