Trung tâm không gian văn phòng tại Brooklyn Heights

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

14 Wall Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1250 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

28 Valley Road


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

Park 80 West


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

2001 Route 46


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

317 George Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

3600 Route 66


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brooklyn Heights

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $11.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brooklyn Heights.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195