Trung tâm không gian văn phòng tại Hauppauge

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

8 Wright Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

15 River Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

4 Research Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

157 Church Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1740 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

1250 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

14 Wall Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hauppauge

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hauppauge.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195