Trung tâm không gian văn phòng tại Hawthorne

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

50 Main Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

73 Market Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $16.80 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $10.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

One International Blvd.


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

15 River Road


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

Park 80 West


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

8 Wright Street


Văn Phòng từ $19.70 - $27.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

83 Wooster Heights Rd


Văn Phòng từ $10.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $16.70 - $20.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

1740 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.90 - $28.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $22.90 - $31.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

230 Park Ave


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

1501 Broadway


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

The Falchi Building


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $37.40 - $51.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

1250 Broadway


Văn Phòng từ $28.10 - $38.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

132 West 31st Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.10 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.60 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $46.10 - $63.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $26.70 - $36.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

221 River Street


Văn Phòng từ $21.90 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

68 South Service Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

100 Church Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

165 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

140 Broadway


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

14 Wall Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

28 Valley Road


Văn Phòng từ $17.50 - $24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

77 Water Street


Văn Phòng từ $19.00 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

80 Broad Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

1000 Lafayette Blvd.


Văn Phòng từ $9.20 - $12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

One Gateway Center


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $9.40 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

35 Bay Street


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

One Reservoir Corporate Centre


Văn Phòng từ $13.10 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

2001 Route 46


Văn Phòng từ $11.50 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $20.40 - $28.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.50 - $13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hawthorne

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hawthorne.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280