Trung tâm không gian văn phòng tại Hicksville

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $13.30 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

68 South Service Road


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $23.70 - $32.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

175 Huguenot Street


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $8.70 - $11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $42.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

21st Floor


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

415 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

230 Park Ave


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

1740 Broadway


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

1501 Broadway


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $34.60 - $47.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

1250 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $43.60 - $60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

100 Church Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

77 Water Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

140 Broadway


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

165 Broadway


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

14 Wall Street


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

80 Broad Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

221 River Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

8 Wright Street


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

35 Bay Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

15 River Road


Văn Phòng từ $19.90 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

Park 80 West


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

One Gateway Center


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

1000 Lafayette Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

28 Valley Road


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

One International Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

One Reservoir Corporate Centre


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

83 Wooster Heights Rd


Văn Phòng từ $10.00 - $12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hicksville

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hicksville.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280