Trung tâm không gian văn phòng tại Manhasset

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $23.70 - $32.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

175 Huguenot Street


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $13.30 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

68 South Service Road


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

21st Floor


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $42.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

415 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

230 Park Ave


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

1740 Broadway


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

1501 Broadway


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

1250 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $34.60 - $47.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $43.60 - $60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

100 Church Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

140 Broadway


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

165 Broadway


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

77 Water Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

14 Wall Street


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

80 Broad Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

221 River Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

Park 80 West


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

35 Bay Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

One Gateway Center


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

28 Valley Road


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

8 Wright Street


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

15 River Road


Văn Phòng từ $19.90 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $8.70 - $11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

One International Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

1000 Lafayette Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

2001 Route 46


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

83 Wooster Heights Rd


Văn Phòng từ $10.00 - $12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

One Reservoir Corporate Centre


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

317 George Street


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhasset

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Manhasset.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280