Trung tâm không gian văn phòng tại Manhattan

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1177 6th Avenue Tower, 5th Floor


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

600 3rd Avenue 2nd floor


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

112 West 34th Street 18th floor


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

31-00 47th Avenue The Falchi Building, Suite 3100


Văn Phòng từ $29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

221 River Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

109 S. 5th St


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

140 Broadway Lower


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

175 Pearl Street Dumbo, 1st, 2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

300 Cadman Plaza West 12th Floor


Văn Phòng từ $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

3600 Route 66


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

15 River Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manhattan

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Manhattan.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195