Trung tâm không gian văn phòng tại New Rochelle

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $16.80 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

50 Main Street


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $23.70 - $32.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

21st Floor


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

1740 Broadway


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

415 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $42.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

230 Park Ave


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

1501 Broadway


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

1250 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

132 West 31st Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $34.60 - $47.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $43.60 - $60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.70 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

Park 80 West


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

221 River Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

100 Church Street


Văn Phòng từ $22.10 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

165 Broadway


Văn Phòng từ $22.10 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

140 Broadway


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

14 Wall Street


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

77 Water Street


Văn Phòng từ $22.10 - $30.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

80 Broad Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

68 South Service Road


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

One Gateway Center


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

One International Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

28 Valley Road


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

35 Bay Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

15 River Road


Văn Phòng từ $19.90 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

8 Wright Street


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

2001 Route 46


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

1000 Lafayette Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

83 Wooster Heights Rd


Văn Phòng từ $10.00 - $12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.50 - $13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

One Reservoir Corporate Centre


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Rochelle

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại New Rochelle.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280