Trung tâm không gian văn phòng tại New York

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

140 Broadway Lower


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

175 Pearl Street Dumbo, 1st, 2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

300 Cadman Plaza West 12th Floor


Văn Phòng từ $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

221 River Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

109 S. 5th St


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

112 West 34th Street 18th floor


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

600 3rd Avenue 2nd floor


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1177 6th Avenue Tower, 5th Floor


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

31-00 47th Avenue The Falchi Building, Suite 3100


Văn Phòng từ $29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

3600 Route 66


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

15 River Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New York

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại New York.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195