Trung tâm không gian văn phòng tại Rye

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

15 River Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

8 Wright Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1740 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $22.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

Park 80 West


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1250 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

14 Wall Street


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

28 Valley Road


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

4 Research Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

2001 Route 46


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rye

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $12.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Rye.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195