Trung tâm không gian văn phòng tại Syosset

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

15 River Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

221 River Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

4 Research Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Syosset

157 Church Street


Văn Phòng từ $11.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Syosset.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195