Trung tâm không gian văn phòng tại Tarrytown

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

Park 80 West


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1740 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

15 River Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1250 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

8 Wright Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

28 Valley Road


Văn Phòng từ $14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

100 Church Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

14 Wall Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

80 Broad Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

2001 Route 46


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

4 Research Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tarrytown

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tarrytown.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195