Trung tâm không gian văn phòng tại Uniondale

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $18.90 - $25.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $14.80 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

68 South Service Road


Văn Phòng từ $18.90 - $25.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $24.10 - $33.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

175 Huguenot Street


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.40 - $29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $30.60 - $38.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.10 - $28.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $27.50 - $37.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

21st Floor


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.70 - $38.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

230 Park Ave


Văn Phòng từ $33.80 - $46.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

415 Madison Avenue


Văn Phòng từ $22.90 - $31.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $40.20 - $55.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $27.70 - $38.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

175 Pearl Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $26.60 - $36.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $34.70 - $47.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1740 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $22.30 - $30.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1250 Broadway


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1501 Broadway


Văn Phòng từ $27.30 - $37.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $26.90 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $25.80 - $35.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $32.50 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.60 - $43.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

77 Water Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $43.60 - $60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

100 Church Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

140 Broadway


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

14 Wall Street


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

165 Broadway


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

80 Broad Street


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

221 River Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

35 Bay Street


Văn Phòng từ $26.70 - $36.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $8.70 - $11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

One Gateway Center


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

Park 80 West


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

8 Wright Street


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

28 Valley Road


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

15 River Road


Văn Phòng từ $19.90 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1000 Lafayette Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $23.60 - $32.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

One International Blvd.


Văn Phòng từ $9.80 - $13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

2001 Route 46


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Uniondale.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280