Trung tâm không gian văn phòng tại Uniondale

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

221 River Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

15 River Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uniondale

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Uniondale.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195