Trung tâm không gian văn phòng tại Valley Stream

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

31-00 47th Avenue The Falchi Building, Suite 3100


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

109 S. 5th St


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

175 Pearl Street Dumbo, 1st, 2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

300 Cadman Plaza West 12th Floor


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

600 3rd Avenue 2nd floor


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1177 6th Avenue Tower, 5th Floor


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

112 West 34th Street 18th floor


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

140 Broadway Lower


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

173 Huguenot Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

520 White Plains Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

3600 Route 66


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

15 River Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valley Stream

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $11.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Valley Stream.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195