Trung tâm không gian văn phòng tại Yonkers

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

221 River Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $22.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

77 Water Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $24.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

15 River Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yonkers

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Yonkers.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195