Trung tâm không gian văn phòng tại Charlotte

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

101 North Tryon Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

525 North Tryon Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

307 West Tremont Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

6201 Fairview Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

5960 Fairview Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

6000 Fairview Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

301 McCullough Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

2015 Ayrsley Town Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

10130 Perimeter Parkway


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

3440 Toringdon Way


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

19109 West Catawba Avenue


Văn Phòng từ $6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

106 Langtree Village Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlotte

331 East Main Street


Văn Phòng từ $9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Charlotte.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195