Trung tâm không gian văn phòng tại Cornelius

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

19109 West Catawba Avenue


Văn Phòng từ $8.30 - $11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

106 Langtree Village Drive


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

10130 Perimeter Parkway


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

301 McCullough Drive


Văn Phòng từ $8.80 - $12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

525 North Tryon Street


Văn Phòng từ $8.80 - $12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

401 North Tryon Street


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

101 N. Tryon St.


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

307 W Tremont Ave


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

6047 Tyvola Glen Circle


Văn Phòng từ $8.80 - $12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

6201 Fairview Road


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

5960 Fairview Road


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

6000 Fairview Road


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

2015 Ayrsley Town Blvd


Văn Phòng từ $8.80 - $12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

3440 Toringdon Way


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cornelius

331 E. Main Street


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Cornelius.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280