Trung tâm không gian văn phòng tại Durham

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

555 Mangum Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

2530 Meridian Parkway


Văn Phòng từ $6.70 - $8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

Imperial Business Park


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

1340 Environ Way


Văn Phòng từ $11.90 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

1011 S. Hamilton Rd


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

5000 Centre Green Way


Văn Phòng từ $15.60 - $21.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

8601 Six Forks Road


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

9121 Anson Way


Văn Phòng từ $9.50 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

4509 Creedmoor Rd.


Văn Phòng từ $13.80 - $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

4242 Six Forks Road


Văn Phòng từ $16.90 - $23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

4208 Six Forks Road


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

2500 Regency Parkway


Văn Phòng từ $9.70 - $13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

223 S. West Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Durham

421 Fayetteville Street


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Durham.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280