Trung tâm không gian văn phòng tại Greensboro

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greensboro

717 Green Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greensboro

615 Street George Square Court


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greensboro

1011 South Hamilton Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greensboro

1340 Environ Way


Văn Phòng từ $9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Greensboro.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195