Trung tâm không gian văn phòng tại Raleigh

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

421 Fayetteville Street


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

223 S. West Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

4242 Six Forks Road


Văn Phòng từ $16.90 - $23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

4208 Six Forks Road


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

4509 Creedmoor Rd.


Văn Phòng từ $13.80 - $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

9121 Anson Way


Văn Phòng từ $9.50 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

8601 Six Forks Road


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

2500 Regency Parkway


Văn Phòng từ $9.70 - $13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

5000 Centre Green Way


Văn Phòng từ $15.60 - $21.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

Imperial Business Park


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

2530 Meridian Parkway


Văn Phòng từ $7.40 - $9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

555 Mangum Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

1340 Environ Way


Văn Phòng từ $11.90 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Raleigh

1011 S. Hamilton Rd


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Raleigh.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280