Trung tâm không gian văn phòng tại Columbus

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Columbus

20 South Third Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Columbus

4449 Easton Way


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Columbus

100 East Campus View Boulevard


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Columbus

545 Metro Place South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Columbus

470 Olde Worthington Road


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Columbus.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195