Trung tâm không gian văn phòng tại Independence

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Independence

6100 Oak Tree Boulevard


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Independence

600 Superior Avenue East


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Independence

2000 Auburn Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Independence

159 Crocker Park Boulevard


Văn Phòng từ $10.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Independence.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195