Trung tâm không gian văn phòng tại Kenwood

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kenwood

8044 Montgomery Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kenwood

300 East Business Way


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kenwood

1435 Vine Street


Văn Phòng từ $4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kenwood

201 East Fifth Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kenwood

70 Birch Alley


Văn Phòng từ $10.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kenwood.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195