Trung tâm không gian văn phòng tại Westerville

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westerville

470 Olde Worthington Road


Văn Phòng từ $7.70 - $10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westerville

100 E. Campus View Boulevard


Văn Phòng từ $8.20 - $11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westerville

4449 Easton Way


Văn Phòng từ $9.90 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westerville

545 Metro Place South


Văn Phòng từ $9.90 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westerville

711 North High Street


Văn Phòng từ $15.00 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westerville

20 S Third Street


Văn Phòng từ $8.20 - $11.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Westerville.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280