Trung tâm không gian văn phòng tại Tulsa

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tulsa

321 S. Boston


Văn Phòng từ $8 - $11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tulsa

1831 E 71st Street


Văn Phòng từ $5 - $7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tulsa

7136 S. Yale Avenue


Văn Phòng từ $7 - $9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tulsa

7633 E. 63rd Place


Văn Phòng từ $7 - $9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tulsa

8211 East Regal Place


Văn Phòng từ $10 - $14

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tulsa.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280