Trung tâm không gian văn phòng tại Beaverton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

4145 S.W. Watson


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

10260 SW Greenburg Road


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

1500 NW Bethany Blvd


Văn Phòng từ $8.40 - $11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

1915 NE Stucki Avenue


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

5 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

2175 NW Raleigh Street


Văn Phòng từ $13.20 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

4800 SW Meadows Road


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

1455 NW Irving Street


Văn Phòng từ $13.20 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

1050 SW 6th Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

One World Trade Center


Văn Phòng từ $9.30 - $12.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

111 S.W. Fifth Avenue


Văn Phòng từ $13.20 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

205 SE Spokane St.


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

525 SE Martin Luther King Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

650 N. E. Holladay Street


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

8215 SW Tualatin-Sherwood Road


Văn Phòng từ $7.80 - $10.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

1220 Main Street


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

10121 SE Sunnyside Rd


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

4400 NE 77th Avenue


Văn Phòng từ $12.80 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beaverton

2005 SE 192nd Ave


Văn Phòng từ $14.20 - $19.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Beaverton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280