Trung tâm không gian văn phòng tại Portland

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

One World Trade Center


Văn Phòng từ $9.30 - $12.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1050 SW 6th Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

525 SE Martin Luther King Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

111 S.W. Fifth Avenue


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1455 NW Irving Street


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

650 N. E. Holladay Street


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

2175 NW Raleigh Street


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

205 SE Spokane St.


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

10260 SW Greenburg Road


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

4145 S.W. Watson


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

5 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

4800 SW Meadows Road


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

10121 SE Sunnyside Rd


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1500 NW Bethany Blvd


Văn Phòng từ $8.40 - $11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1220 Main Street


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

8215 SW Tualatin-Sherwood Road


Văn Phòng từ $7.80 - $10.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1915 NE Stucki Avenue


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1800 Blankenship Rd


Văn Phòng từ $7.30 - $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

4400 NE 77th Avenue


Văn Phòng từ $12.80 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

2005 SE 192nd Ave


Văn Phòng từ $14.20 - $19.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Portland.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280