Trung tâm không gian văn phòng tại Portland

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

121 Southwest Salmon Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1050 Southwest 6th Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

525 South East Martin Luther King Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

111 Southwest Fifth Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1455 Northwest Irving Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

650 Northeast Holladay Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

2175 North West Raleigh Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

205 Southeast Spokane Street


Văn Phòng từ $9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

10260 Southwest Greenburg Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

4145 Southwest Watson


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

5 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

4800 Southwest Meadows Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

10121 Southeast Sunnyside Rd


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1500 Northwest Bethany Boulevard


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1220 Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

8215 SW Tualatin-Sherwood Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

1915 Northeast Stucki Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

4400 Northeast 77th Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portland

2005 Southeast 192nd Avenue


Văn Phòng từ $13.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Portland.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195