Trung tâm không gian văn phòng tại Chadds Ford

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

225 Wilmington-West Chester Pike


Văn Phòng từ $8.90 - $12.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

1000 N West Street


Văn Phòng từ $9.90 - $12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

18 Campus Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

200 Continental Drive


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

Three Westlakes


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

600 Eagleview Blvd.


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

1 International Plaza


Văn Phòng từ $9.30 - $12.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

201 King of Prussia Road


Văn Phòng từ $17.30 - $23.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

630 Freedom Business Center


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

Four Tower Bridge


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

150 Monument Road


Văn Phòng từ $13.40 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

2929 Arch Street


Văn Phòng từ $13.40 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

1626 Locust Street


Văn Phòng từ $14.80 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

100 N. 18th Street


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

1650 Market Street


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

1500 Market Street


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

100 South Juniper


Văn Phòng từ $12.00 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

325-41 Chestnut Street


Văn Phòng từ $12.00 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

325 Sentry Parkway


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

500 Office Center Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

610 Old York Road


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

923 Haddonfield Rd


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

309 Fellowship Road, East Gate Center


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

196 West Ashland Street


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

Silver Lake Executive Campus, 41 University Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chadds Ford

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Chadds Ford.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280