Trung tâm không gian văn phòng tại Newtown

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

41 University Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

196 West Ashland Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

610 Old York Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

500 Office Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

100 Horizon Center Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

325 Sentry Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

309 Fellowship Road, East Gate Center


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

70 Church Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

150 Monument Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

923 Haddonfield Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

325-41 Chestnut Street Old City


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

100 North 18th Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

1500 Market Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

200 Barr Harbor Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

1650 Market Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

100 South Juniper


Văn Phòng từ $9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

2929 Arch Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

1626 Locust Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

201 King of Prussia Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

630 Freedom Business Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

1 International Plaza


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

Three Westlakes


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

18 Campus Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

317 George Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

3477 Corporate Parkway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

600 Eagleview Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

225 Wilmington West Chester Pike


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

3600 Route 66


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $10.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newtown.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195