Trung tâm không gian văn phòng tại Newtown Square

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

18 Campus Boulevard


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

201 King of Prussia Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

Three Westlakes


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

630 Freedom Business Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

200 Barr Harbor Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

150 Monument Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

1 International Plaza


Văn Phòng từ $9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

2929 Arch Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

225 Wilmington West Chester Pike


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

325 Sentry Parkway


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

100 North 18th Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

1650 Market Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

1626 Locust Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

1500 Market Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

100 South Juniper


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

325-41 Chestnut Street Old City


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

600 Eagleview Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

500 Office Center Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

610 Old York Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

1000 Northwest Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

923 Haddonfield Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

309 Fellowship Road, East Gate Center


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

200 Continental Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

196 West Ashland Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

41 University Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

3477 Corporate Parkway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newtown Square

100 Horizon Center Boulevard


Văn Phòng từ $11.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newtown Square.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195