Trung tâm không gian văn phòng tại Philadelphia

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

1500 Market Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

1650 Market Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

100 South Juniper


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

100 North 18th Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

1626 Locust Street


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

2929 Arch Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

325-41 Chestnut Street Old City


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

150 Monument Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

923 Haddonfield Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

1 International Plaza


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

610 Old York Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

200 Barr Harbor Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

309 Fellowship Road, East Gate Center


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

201 King of Prussia Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

500 Office Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

18 Campus Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

325 Sentry Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

630 Freedom Business Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

Three Westlakes


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

225 Wilmington West Chester Pike


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

41 University Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

12 Penns Trail


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

196 West Ashland Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

1000 Northwest Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

600 Eagleview Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

200 Continental Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

100 Horizon Center Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

206 Rockingham Row


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

70 Church Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Philadelphia

3477 Corporate Parkway


Văn Phòng từ $10.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Philadelphia.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195